Trái tim ngốc nghếch

  Dòng sông
  Bên lở – bên bồi
  Dỗi, hờn
  Con nước lặng trôi… Giấu buồn
  Chợt mưa – chợt nắng Sài Gòn
  Trái tim ngốc nghếch
  Mỏi mòn khát khao
  Lục bình hoa tím… Về đâu?
   
  Bến trong
  Bến đục
  Bến nào dừng chân?
  Chợt thương xa – chợt nhớ gần
  Chợt say – chợt tỉnh – chợt bâng khuâng về…

  Đôi khi
  Lẫn chút cuồng mê
  Quắt quay bao nỗi – ngô nghê lắm điều
  Trái tim ngốc nghếch… Dễ yêu!

  KIM HOA

  Recommended For You