Cõi tình

  Con đường tôi nắng mai
  Hương ngọc lan mùi tóc
  Giữa đường em bật khóc
  Chỉ có một không hai

  Tôi ngày xưa cũng quái
  Em hiền con mắt nai
  Cõi tình ta thơ dại
  Thế rồi cũng cắt hai

  Con đường tôi có mưa
  Nắng lên và mây trắng
  Cõi tình tôi vắng lặng
  Tiếng gà khan buổi trưa

  Con đường tình ta đi
  Với bàn chân bé nhỏ
  Nỗi buồn ta còn đó
  Đâu những vết chim di

  Con đường tối mặt xuống
  Ngọn đèn thắp sáng lên
  Tiễn chiều đen lẫn trắng
  Cõi tình tôi với em

  T.C.C

  Recommended For You