Dáng em

Hình dáng người em trong mắt tôi,
Hằng in vết mãi, chẳng phai phôi.
Cho tôi ngắm em thêm chút nữa,
Yêu chút thầm riêng, chút nữa thôi…

Hình dáng người em trong mắt tôi,
Xoay trong trí óc, chẳng lúc thôi.
Một mai, dáng ấy bay vụt mất,
Chắc còn lại đây chút đơn côi.

Hình dáng người em trong mắt tôi,
Thuở yêu vụng dại, nhớ bồi hồi.
Một lần lầm lỡ, em vụt mất,
Xin một lần yêu, ta có đôi.

Hình dáng người em trong mắt tôi,
Dáng nào, tôi ước được chung đôi.
Nếu tình không trọn, duyên nếu hết,
Xin đừng bỏ đây mớ đơn côi!

Nguyễn Bùi Đình Nhu

Recommended For You