Đơn phương

  Phía người nắng non
  Chập chờn thức ngủ
  Phía em trưa tròn
  Cháy nghìn ấp ủ.
   
  Buông nhớ bên người
  Nhớ tan đông giá
  Sao môi chưa cười?
   
  Buông yêu quanh người
  Yêu nồng hơn hạ
  Sao mắt chưa tươi?
   
  Buông hờn trước người
  Hờn dâng biển mặn
  Sao lòng chưa vơi?
   
  Em cháy nỗi mình
  Ngày quay vội vã
  Đêm dài nghiêng ngả
  Sao chạm tim người?
   
  VŨ THỊ HUẾ 

  Recommended For You