Em là bầu trời

Thơ em là bầu trời
Tình em là vũ trụ
Cho anh đời phơi phới
Thắp vàng tình mùa thu

Thơ em là sương mù
Tình em là ánh sáng
Cho anh đời ẩn dụ
Thắp hồng tình vầng trăng

Thơ em là vĩnh hằng
Tình em là mãi mãi
Cho anh đời tĩnh lặng
Thắp trắng tình tương lai

Thơ em là lâu đài
Tình em là màu nhiệm
Cho anh đời ngây dại
Thắp xanh tình tôn nghiêm.

Trần Minh Hiền

Recommended For You