Gặp được nhau nữa không

Em dặn đừng đưa tiễn
Khi em bước ra đi
Dù mai sau biền biệt
Cũng đừng nói chia ly

Cứ ở xa mà nhớ
Cứ ở xa mà mong
Tim có trăm mảnh vỡ
Cũng giấu tận đáy lòng

Làm sao mà biết được
Ai sẽ buồn hơn ai
Cuộc tình vẫn như trước
Vẫn giọt lệ vắn dài

Có nói nhiều cũng vậy
Chẳng hết được tiếng yêu
Tìm nhau hoài không thấy
Nên lạc.. lúc xế chiều

Vậy là xa rồi đó
Là cách biệt nghìn trùng
Người đi… người ở lại
Hai phương trời nhớ nhung
Người đi – người ở lại
Gặp được nhau nữa không?

YẾN THỊNH

Recommended For You