Gặp em chiều Tắc Vân

  Chuyến xe buýt chiều nay xuôi quốc lộ
  Anh nhìn qua ô cửa thấy xôn xao
  Lá tươi nguyên hò hẹn buổi ban đầu
  Bỗng nghe lòng sao nôn nao đến lạ

  Chỉ một đoạn đường cách mười cây số
  Mà trễ tình nhau mấy nỗi đợi chờ
  Chỉ một ánh mắt dỗi hờn xưa ấy
  Mà buộc tình anh thương nhớ vu vơ

  Quán hẹn em chờ chầm chậm Tắc Vân
  Thương mấy thuở trăng nghiêng chiều sông vắng
  Đêm có thao thức bao nhiêu dòng tin nhắn
  Chẳng bằng một chiều hò hẹn ở Tắc Vân…

  NGUYỄN HOÀI NHẬT

  Recommended For You