Góc trời quê

  Ta về
  Nghe gió rong chơi
  Lao xao thềm lá
  Ngọt lời yêu thương
  Hoa xoài
  Hoa bưởi đưa hương
  Mang từng vị ngọt
  Vấn vương lòng người
   
   
  Chiều nghiêng
  Sợi nắng vàng phơi
  Soi màu tóc mẹ 
  Trắng bời thời gian
  Trải bao 
  Mưa nắng gội mòn
  Tình quê
  Tình mẹ
  Càng son sắt lòng
   
  Ta về
  Hát lý chờ mong
  Câu ca loang giữa
  Dòng sông yên bình
  Đôi bờ 
  Bần tỏa ngát xanh
  Góc trời quê nhỏ
  Dỗ dành yêu thương.

  TRẦN THỊ THÙY LINH 

  Recommended For You