Gởi em

Gởi em
Một nụ hôn đầu
Phượng hồng chạm xuống
Làm đau mùa hè.

Gởi em
Một nụ đam mê
Nhạt hương nắng cũ
Sương về đầy vai.

Gởi em
Một nụ hôn dài
Không gian lắng đọng
Mây phai vào chiều.

Gởi em
Một nụ hôn liều
Cô liêu vụn vỡ
Rụng thiều quang thơ!

NGUYÊN TIÊU

Recommended For You