Hà Nội chưa vào thu

  “Hà Nội chưa vào thu”
  Em nhắn tin bảo thế
  Nỗi buồn đang ngạo nghễ
  Hương sữa đang chờ về…

  Hình như vẫn lê thê
  Hạ Hà thành đỏng đảnh
  Những con đường đông quánh
  Bao giờ mùa vào thu?

  Gã mơ nhánh mù u
  Cuối mùa ai đang hát
  Giọt tình rơi ngan ngát
  Bao giờ gió gọi thu?

  Một mình thu nơi đâu
  Chiều nay biển thương nhớ
  Làm sao có thể gỡ
  Từng sợi buồn vương tơ.

  Bao giờ Hà Nội thu
  Có thể chăng thu muộn
  Hay là điều em muốn
  Cho nhớ tràn tim anh.

  NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

  Recommended For You