Hình như

  Hình như
  Sương khói vừa rơi…
  Lá vàng vàng nắng cuối trời lặng bay.

  Hình như
  Mây vướng vào mây…
  Áo dài em quét rụng ngày hoàng hôn.

  Hình như
  Trăng sáng đường thôn…
  Câu hò bến nước chở hồn ca dao.

  Hình như
  Mưa vỡ trăng sao…
  Sợi tình năm tháng ngấm vào cỏ hoang.

  Hình như
  Gió đậu cành xoan…
  Câu thơ chợt viết bỗng toàn tên em!

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You