Hương quê

Quê tôi có núi Hòn Giang,
Có sông Côn uốn bóng hàng tre xanh
Vấn vương trầm mặc Đồ Thành
Trường Thi bến cũ vẫn xanh cát vàng

Còi tàu hối hả xé ngang
Để cho sóng sánh đò nan một mình.
Nắng vàng hôn ngọt lúa xanh
Người xưa còn đợi?
Để anh tìm về!

VĂN CƯ, 20/7/2019

(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

Recommended For You