Khắc phục lỗi laptop phát âm thanh nhỏ

Khi xài máy tính, nếu bạn gặp hiện tượng laptop phát âm thanh nhỏ, khi bấm Set default device cho Realtek HD audio manager thì âm thanh bị tắt luôn. Trước khi cài lại driver cho card audio như hướng dẫn, bạn hãy thử xem lại trên máy bạn có bao nhiêu hệ thống (thiết bị) audio.

Vì Realtek HD audio manager có lựa chọn set default nên có thể suy ra rằng máy bạn còn sử dụng một hệ thống audio khác, có thể là của Windows.

Khi laptop phát âm thanh nhỏ là bạn đang dùng hệ thống audio đó và volume của nó đã bị chỉnh ở mức thấp. Còn hệ thống Realtek HD audio manager thì có lẽ đã bị hỏng nên khi bạn chọn nó làm default thì sẽ không có âm thanh.

Để biết có những hệ thống audio nào trong máy, bạn hãy bấm phải vào biểu tượng cái loa ở góc phải dưới màn hình.

Trong menu hiện ra bạn sẽ thấy vài tùy chọn, trong đó có Open Volume Mixer để bạn điều chỉnh volume, Playback devices để bạn chọn một hệ thống âm thanh làm mặc định.

Bình Long

Recommended For You