Khoảng cách

  Gọi đêm câu khấn cũ
  chỉ thấy nỗi im thinh
  ngày rơi tuột phía đáy
  tôi chạm dấu chân mình
   
  bữa mây không định hướng
  phủ cuộc yêu cũ mèm
  mưa qua ràn rạt thở
  nhàu hết cả sân đêm
   
  nhặt gương mặt cắt vỡ
  ghép vội giấc à hời
  muốn hóa thành pho tượng
  đoạn tuyệt phố chơi vơi
   
  gặp em mùa chẳng mới
  khép vội cửa trăng rằm
  tôi và em khoảng cách
  hơi thở cũng xa xăm

  KAI HOÀNG

  Recommended For You