Ký ức mùa thu

  Có những nụ cười không bao giờ trở lại
  Tháng năm xưa ký ức chân trời
  Con diều nhỏ đứt dây rồi bay mãi
  Ta biết tìm gì giữa những áng mây trôi?

  Con đường ấy vẫn cứ hoài nỗi nhớ
  Sáng nghiêng mưa chiều thả nắng vàng
  Hoa dại nở trắng mùa chờ đợi
  Tiếng ai cười như gió reo hoan

  Mơ khát vọng tuổi nào xanh thẳm
  Lúa mơn man xa tít cánh đồng
  Tiếng dế gọi vọng tên người buồn lẻ
  Xa lắm rồi dế có biết không? 

  Ta khẽ chạm tim mình chật chội
  Mùa đánh rơi những chiếc lá bàng
  Con diều nhỏ đứt dây rồi bay mãi
  Phía chân trời còn một mảng mây tan…

  NGUYỄN ĐỨC PHÚ THỌ 

  Recommended For You