Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM: Nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác phát triển khoa học và công nghệ

  Sáng ngày 22/12, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM (Liên hiệp hội) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 với Sở khoa học và công nghệ, Sở giao thông vận tải, Sở tài nguyên và môi trường, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Tại buổi lễ ký kết, GS.TS. Nguyễn Văn Phước, chủ tịch Liên hiệp hội nhìn nhận: Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp hội với Sở khoa học và công nghệ, Sở giao thông vận tải, Sở tài nguyên và môi trường, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua đã mang lại kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu quản lý, phát triển khoa học và công nghệ của TP.HCM.

  Để phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021 – 2025, Liên hiệp hội cùng với 4 sở đã xây dựng chương trình thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của thành phố.

  Hợp tác về khoa học và công nghệ

  Giai đoạn 2021 – 2025, Liên hiệp hội và Sở khoa học và công nghệ đề ra các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phối hợp tổ chức đặt hàng, nghiên cứu các vấn đề hỗ trợ trực tiếp các chương trình phát triển sản phẩm chủ lực, các ngành công nghiệp trọng yếu, chương trình chuyển đổi số, và các chương trình khác của thành phố.

  Cụ thể:

  • Tham gia góp ý, tư vấn, phản biện những vấn đề khoa học và kỹ thuật khi có yêu cầu.
  • Phối hợp tổ chức, triển khai, trao giải phong trào Sáng tạo khoa học và công nghệ của thành phố.
  • Tham gia đề xuất giải pháp trong việc triển khai hiệu quả kết quả nghiên cứu nhằm đưa nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
  • Tập hợp lực lượng chuyên gia tham gia hoạt động khoa học và phát triển công nghệ.
  • Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia khoa học và công nghệ.
  • Phối hợp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng nghiên cứu và triển khai những vấn đề khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới, tạo nguồn để phát triển thành nhà khoa học đầu ngành.
  • Phối hợp tổ chức Giải thưởng sáng tạo thành phố, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng sáng chế, hàng năm đăng ký kế hoạch thực hiện các dự án nghiên cứu triển khai quy mô nhỏ (dự án nhỏ) và hỗ trợ in sách chuyên sâu.
  GS.TS. Nguyễn Văn Phước ký kết biên bản hợp tác với lãnh đạo Sở khoa học và công nghệ TP.HCM.

  Ngoài ra, Liên hiệp hội và Sở khoa học và công nghệ còn phối hợp thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các đề tài, dự án sau nghiệm thu; giới thiệu những tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống; phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về những thành tựu khoa học công nghệ bằng cách lồng ghép các vấn đề vào trong các hoạt động kinh tế – xã hội ở cộng đồng. Chia sẻ nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ.

  Hợp tác về giao thông vận tải

  Với Sở giao thông vận tải, Liên hiệp hội phối hợp tổ chức các hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học về lĩnh vực giao thông vận tải của thành phố. Góp ý, tuyên truyền, tham gia giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các lĩnh vực: giao thông (cầu, đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị); kết cấu hạ tầng khác có liên quan đến giao thông vận tải (bến bãi giao thông tĩnh, cảng – bến thủy, kè bảo vệ bờ sông kênh rạch trên các tuyến đường thủy nội địa, tuyến hàng hải…).

  Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, thẩm định, đánh giá chất lượng công trình, quy hoạch hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông, giảm ùn tắc giao thông… và các công trình chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố.

  GS.TS. Nguyễn Văn Phước ký kết biên bản hợp tác với lãnh đạo Sở giao thông vận tải TP.HCM.

  Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải nhằm tiết kiệm năng lượng và hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường… Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, ứng phóvới biến đổi khíhậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng…

  Hợp tác về tài nguyên và môi trường

  Với Sở tài nguyên và môi trường, Liên hiệp hội tham gia góp ý kiến về chuyên môn trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; góp ý về chuyên môn trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Tổ chức các hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học về tài nguyên và môi trường; tổ chức nghiên cứu, đề xuất giải pháp về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tổ chức phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo đúng quy định pháp luật.

  GS.TS. Nguyễn Văn Phước ký kết biên bản hợp tác với lãnh đạo Sở tài nguyên và môi trường TP.HCM.

  Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, xử lý và tái chế chất thải, cải thiện môi trường và các hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng. Tham gia hội đồng xét chọn Giải thưởng môi trường TP.HCM (2 năm/lần) nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

  Hợp tác về nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Liên hiệp hội hợp tác với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn; tổ chức hội thảo chuyên đề, trình diễn mô hình, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong nông nghiệp, hỗ trợ giống cây con, chăm sóc, canh tác cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phòng chống dịch bệnh, sinh vật hại trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.

  GS.TS. Nguyễn Văn Phước ký kết biên bản hợp tác với lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM.

  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác sản xuất, tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thành chuỗi có truy xuất nguồn gốc, tổ chức hội thảo, hội chợ, triển lãm, giao lưu kết nối để thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, OCOP và hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng cán bộ kỹ thuật, cán bộ hợp tác xã, nông dân kỹ thuật cao; tuyên truyền, tập huấn tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách và định hướng về phát triển nông nghiệp, nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Tham gia tư vấn, phản biện các dự án, công trình về thủy lợi, cống ngăn triều, kè bờ sông…

  Bài và ảnh: HOÀI AN

  Recommended For You