Lỗi hẹn

  Mùa mưa về rồi đó anh
  Sao ta không hò hẹn nữa
  Lá năm xưa còn xanh cây
  Hoa đợi chờ vẫn nhớ nở.

  Lối cũ bước em bơ vơ
  Thương bằng lăng hoa tím vỡ
  Nếu anh không về đây nữa
  Phượng hồng say nở vì ai?

  Đêm ngắn nên ngày bỗng dài
  Em điên vái trời tắt nắng
  Giữa chiêm bao lồng hư thực
  Tay anh miết đớn đau phai.

  Bởi mưa em vấp mệt nhoài
  Sao ta không hò hẹn nữa
  Lá năm xưa còn xanh cây
  Hoa đợi chờ vẫn nhớ nở…

  VŨ THỊ HUẾ

  Recommended For You