Ngăn chặn việc bị “tag” ngoài ý muốn trên Facebook

  Mục “Mẹo vặt”, LBVMVT số 652 có chỉ cách để tắt những nội dung mà người khác “tag” lên tường (wall) của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một số cách “xử lý” khác đối với những tag này:

  1. Loại bỏ các tag ra khỏi Photos: Có thể có một số hình ảnh không liên quan được tag vào trong Facebook của bạn. Để loại bỏ, bạn chỉ cần mở ảnh đó từ album, đưa trỏ chuột lên tên của bạn và bấm Remove tag. Nếu link này không xuất hiện, bạn hãy bấm vào Options ở góc dưới bên phải của ảnh rồi chọn Remove Tag, sau đó chọn lý do vì sao bạn muốn loại bỏ rồi chọn tiếp Continue.

  2. Không cho cập nhật các ảnh được tag: Nếu bạn thấy thích hình được tag nhưng không muốn nhận tiếp những cập nhật, comment hay like, bạn hãy mở hình đó và bấm vào link Unfollow Post nằm ngay trên hộp comment.

  3. Xem trước nội dung tag trước khi nó được post: bạn hãy vào Settings > Timeline and Tagging, tùy chỉnh các lựa chọn trong các mục “Who can add things to my timeline?”, “How can I manage tags people add and tagging suggestions?” theo ý muốn bằng cách bấm vào Edit và chọn Enable hay Disable. Sau đó, bạn bấm Save Changes để tùy chỉnh có hiệu lực.

  4. Cho phép ai được xem những nội dung được tag vào tường của bạn: Cũng làm như trên, nhưng thực hiện tùy chỉnh trong mục “Who can see posts…”

  Ngọc Thanh

  Recommended For You