Ngu ngơ tuổi mình

  Tôi về tìm lại quê xưa 
  Một miền tuổi nhỏ như vừa mới qua
  Cào cào đập cánh bay xa
  Dây bầu dây bí quấn qua tuổi mình.
   
  Tôi về nhặt lại bình minh
  Sớm mai thức giấc giật mình tiếng rao
  À ơi… năm tháng theo nhau
  Qua triền cỏ dại chiến hào năm xưa.
   
  Tôi về tìm lại bóng trưa
  Đi qua tiếng võng chợt thừa lời ru
  Đèn khuya ngọn tỏ ngọn lu
  Chập chờn ký ức thu lu góc nhà.
   
  Tôi về sau chuyến đi xa
  Bờ tre, bến nước, cây đa… lặng chờ
  Đi qua năm tháng dại khờ
  Về quê bỗng thấy ngu ngơ tuổi mình.

  SONG NGƯ

  Recommended For You