Riêng mình lãng du

  Cảm ơn Đà Lạt tôi về
  Nặng mang tình nghĩa bạn bè trong tim
  Khoắt khuya thông vọng lời chim
  Rừng thông mưa, lá cỏ chìm dấu chân
   
  Dốc đồi phố nối tình nhân
  Đã quen em từng bước gần bên nhau
  Tưởng đời lạc giữa chiêm bao
  Điệu rung nhạc ngựa mà sao yên bình
   
  Thôi 
           chào
  Đà Lạt
             đa tình
  Dã quì một đóa 
                             riêng mình lãng du.

  NGÀN THƯƠNG

  Recommended For You