Nhân nuôi sinh sản thành công các loài rùa quý, hiếm tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh

  Trong năm 2020 và 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Trạm đa dạng sinh học Mê Linh (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) nói riêng, nhưng một tin rất vui đối với công tác bảo tồn là trong năm 2021 tại trạm lần đầu tiên hai loài rùa quý hiếm của Việt Nam (rùa Trung bộ và rùa Núi vàng) sinh sản thành công trong môi trường nuôi bán tự nhiên tại trạm.

  Bên cạnh công tác bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng thường xanh ở vùng đệm của Vườn quốc gia Tam Đảo, Trạm đa dạng sinh học Mê Linh còn có chức năng nghiên cứu, cứu hộ và bảo tồn nhiều loài động vật và thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam. Trạm cũng đã thành công nuôi bảo tồn các loài thú linh trưởng, rùa, kỳ đà, thằn lằn, cá sấu và một số loài ếch nhái đặc hữu của Việt Nam.

  Với sự đầu tư cả về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động đài trạm của Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng các chương trình hợp tác nghiên cứu và bảo tồn với các tổ chức trong nước và quốc tế, Trạm đa dạng sinh học Mê Linh hiện đang là nơi lưu giữ 100 loài lan rừng, xây dựng vườn cây thuốc với diện tích 1 ha để lưu giữ nguồn gen cây dược liệu, đồng thời nhân nuôi sinh sản thành công hơn 20 loài động vật kể từ năm 2011 đến nay. Năm 2018, 2019, trạm đã tiến hành tái thả lại tự nhiên một số loài rùa có phân bố ở miền Nam.

  Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis), một loài đặc hữu của Việt Nam có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN ở bậc CR (cực kỳ nguy cấp). Cặp bố mẹ loài này đã sinh sản thành công 3 cá thể sau hơn 10 năm nhân nuôi tại trạm.

  Rùa Núi vàng (Indotestudo elungata) có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN ở bậc EN (nguy cấp). Hai cá thể rùa Núi vàng (1 đực, 1 cái) được các cơ quan thực thi pháp luật bàn giao cứu hộ năm 2018 đã sinh sản 2 cá thể tại trạm.

  Rùa Trung bộ sinh sản tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh

  Có được các kết quả như trên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt là nhờ có sự nỗ lực rất lớn của cán bộ nghiên cứu của trạm, hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật cũng như Vườn thú Cologne, CHLB Đức. Cơ sở hạ tầng của trạm Mê Linh cũng đang được xây dựng và nâng cấp trong khuôn khổ dự án đầu tư của Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam với kỳ vọng sẽ phát triển trạm thành một trung tâm bảo tồn nguồn gen động vật và thực vật điển hình ở miền Bắc Việt Nam.

  PHẠM THỊ KIM DUNG
  (Trạm đa dạng sinh học Mê Linh)

  Recommended For You