Như giọt sầu rơi

Em còn nhớ gì mùa đông đã chết
Trên cành xoan già mùa xuân không hẹn đến
Như tình chúng mình tưởng đã chết trong anh
Không còn gì đâu em, không còn gì đâu em.

Nhưng tình lỡ rồi tình xưa đã chết
Trên cội mai già tình xưa đã hết
Không hẹn cũng về dĩ vãng cũ đau thương
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho em.

Thôi chẳng còn chẳng còn gì
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy quên đi hãy quên đi
Như mùa xuân đang chết trên cành thiên thu.

Chẳng còn chẳng còn mùa xuân đã chết
Trên cội mai già tình ta cũng sẽ hết
Nhưng còn tất cả nỗi nhớ nhớ thương thương
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho em.

Trên đây là lời bài hát “Như giọt sầu rơi” – Sáng tác: Anh Việt Thu

Recommended For You