Nỗi buồn và niềm vui

Nỗi buồn là một phần của cuộc sống.
Khi bạn biết cách chấp nhận nó, bạn sẽ thấy ổn.

Ổn không có nghĩa là không buồn.
Ổn vì bạn biết ngày mai, niềm vui sẽ lại đến.

Cuộc sống luôn rất cân bằng.
Có ngày náo nhiệt, cũng sẽ có ngày bình lặng.

Có thể hiện tại, bạn đang rất buồn bã.
Nhưng đừng quá lo lắng, rồi niềm vui sẽ trở lại.

Sống với tâm thế như vậy, tất cả chúng ta sẽ ổn.
Hãy cứ yên tâm!

Khoảng Lặng

Recommended For You