Hồi ức tuổi thơ

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ
Mới hiểu nhiều giá trị của bình an
Ai đã qua cảnh đói khát lang thang
Mới trân quí từng bát cơm lót dạ.

Ai đã từng chịu tuổi thơ vất vả
Đói ăn rau uống nước lã ao hồ
Ngày phơi mình trong nắng cháy da khô
Đêm rét mướt bởi mưa dầm dột ướt.

Ai đã từng… để bây giờ có được
Xin giữ gìn đến mãi mãi về sau
Đời công bằng luôn sẽ trả thù lao
Sau cố gắng là ngọt ngào kết quả!

Diệu Nguyễn

Recommended For You