Ru em vào xuân

  Ru em một khúc ghi ta
  Trăm năm để biết đúng là có nhau
  Soi gương bạc trắng mái đầu
  Tựa vai sao vẫn nghẹn ngào lời yêu?
   
  Ru em nhạc khúc ban chiều
  Nắng lãng đãng tắt, đêm phiêu diêu về
  Ngủ đi thuyền thả bến mê
  Ngược tìm suối mộng câu thề xa xưa.
   
  Ru em tình khúc bốn mùa
  Đàn reo réo rắt, gió lùa bàn tay
  Cầm lên thoảng chút hương bay
  Hoa hồng lại nở hẹn ngày hợp hôn.
   
  Ru em đêm khúc tình nồng
  Nhạc rơi lúng liếng giữa dòng cô đơn
  Xa nhau nước mắt vuông tròn
  Tháng năm chai sạn vẫn còn thơ ngây.
   
  Ru em nửa khúc tỉnh say
  Nửa ngây ngất
  Nửa đắng cay ngọt bùi
  Tấu lên từng khúc nhạc vui
  Nửa dây trầm bổng tiếng cười chông chênh.
   
  Ru em
  Đêm đã tàn đêm
  Mai vàng lấp lánh bên thềm…
  Nắng xuân!

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN 

  Recommended For You