Sông Buông

  Thuyền em rời bến sông Buông
  Chở trăng, chẳng chở nỗi buồn tôi theo
  Sương giăng bàng bạc mái chèo
  Sóng oằn mặt nước, sóng leo mạn thuyền
  Mình tôi đêm trắng nỗi niềm
  Nẻo về mây trắng, trắng miền bơ vơ.
  Thả trăng, em thả câu hò
  Bỏ tôi, em bỏ bên bờ sông Buông
   
  Sông Buông chậm chậm đừng buông!
  Tơ lòng chưa gởi trăng buồn ngả nghiêng
  Gởi trăng, trăng rụng xuống thuyền
  Gởi thuyền, thuyền đã trôi biền biệt xa…

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You