Tết xa nhà

Xuân đương về muôn nơi Nghe thơm nồng hương Tết Nghe nắng vàng hong rét Cành đào rắc hương bay.   Xuân đương về ai hay Quắt quay buồn da diết Mắt... Read more »