Tết xa nhà

  Xuân đương về muôn nơi
  Nghe thơm nồng hương Tết
  Nghe nắng vàng hong rét
  Cành đào rắc hương bay.
   
  Xuân đương về ai hay
  Quắt quay buồn da diết
  Mắt ai nhìn nuối tiếc
  Một mình nơi phố xa.
   
  Ta mải miết tìm ta
  Xứ người ngồi đếm tuổi
  Đếm chuỗi ngày rong ruổi
  Cho nỗi sầu tan ra…
   
  Tết về cắm cành hoa
  Trong căn phòng chờ đợi
  Tình yêu màu hương khói
  Nghe nhói lòng… Tết xa

  NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

  Recommended For You