Chiếc khăn độc đáo và duyên dáng của phụ nữ Chăm An Giang

Cộng đồng tín đồ Hồi giáo Chăm ở An Giang, tập trung ở 9 làng thuộc huyện Châu Phú, An Phú và thị xã Tân Châu, bà con Chăm nơi đây hầu... Read more »

Duyên dáng phụ nữ Chăm

Có dịp về Châu Đốc, viếng danh thắng núi Sam và thăm làng Chăm bên kia sông Hậu (làng Phũm Soài, xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang) mới thấy hết được... Read more »
Ad Widget