Thành phố mưa bay

Gần cuối mùa nên càng lắm mưa bay Cơn gió nhẹ vẫn lắt lay đầu ngõ Và chiếc lá phất phơ ngoài cửa nhỏ Ở đâu đây còn đó những u buồn... Read more »