Thương sầu

Thôi nhé từ đây cách biệt rồi
Đường tình hai lối mộng đơn côi
Bao lời hứa hẹn tan mây khói
Thề ước đá vàng chỉ đầu môi

Sương rơi gió nhẹ thoảng lòng tôi
Còn người nơi ấy cũng xa rồi
Tình ta lối mộng giờ hai ngả
Trăng khuyết hay tròn ngã về đâu

Giấc mộng ban đầu đã chìm sâu
Tiếc nhớ làm chi cảnh cơ cầu
Em về xây đắp tình duyên mới
Anh nghẹn xót đau nỗi thương sầu.

Cuu Luong Van

Recommended For You