Tìm về áo trắng

  Em về
  Tìm lại tuổi mình
  Thời gian mấy độ
  Chòng chành trôi xa
  Phượng hồng
  Nở mấy mùa hoa
  Thơ ngây màu áo
  Học trò về đâu?

  Tháng ngày
  Lần lửa qua mau
  Thầy xưa bạn cũ
  Trôi vào nhớ thương

  Bây giờ
  Về lại sân trường
  Nghe từng nỗi nhớ
  Vương vương bên lòng

  Đưa tay
  Nhặt cánh phượng hồng
  Ép vào trang vở
  Những dòng luyến lưu…

  HOÀI MINH

  Recommended For You