Tóc lùa trên áo

  Tóc vừa thả nửa chừng lưng
  Áo dài pha giữa nắng hừng lên cao
  Em đi gió động lao xao
  Dường như phố cũng thấy nao nao lòng.
   
  Một con người ngồi giữa đám đông
  Trăm con mắt tục lượn vòng nhìn theo
  Đừng ai nói móc nói meo
  Đàn ông luôn thấy mình nghèo đó thôi.
   
  Em đem duyên trải giữa đời
  Tánh tham là tánh của trời ban cho
  Thói quen con mắt tò mò
  Của ai không biết thầm mơ của mình.
   
  Chân trần giữa cõi phù sinh
  Vọng tâm là cái thường tình người ta
  Em đầy duyên dáng đi qua
  Tóc lùa trên áo thành hoa trong lòng.

  TRÀ KIM LONG

  Recommended For You