Trăng trên đảo Bình Ba

  Trăng lên trên đảo Bình Ba
  Màn mưa rũ xuống bỗng nhòa nhòa tan
  Áo dài em nắng thu vàng
  Níu dông gió lặng, thả hoàng hôn trôi.
  Thuyền xa khuất cuối chân trời
  Mây hôn sóng biếc vọng lời yêu thương
  Kìa em khuất cuối con đường
  Nhìn trăng…
  Có bóng ai buồn trong trăng?

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You