Trông, mong, thương, nhớ!

Trông về nơi ấy có người thương
Trông ngóng tin ai mỗi đêm trường
Trông đợi một đôi lời han hỏi
Trông hoài tình ấy mãi còn vương.

Mong nhiều hạnh phúc đến người thương
Mong sống an vui giữa đời thường
Mong mỏi người luôn luôn mạnh khỏe
Mong bấy nhiêu điều chẳng nhiễu nhương.

Thương thì tha thiết thấy thêm thương
Thương thật thiết tha thật thất thường
Thương mãi một người không thay đổi
Thương lòng chỉ hướng đến một phương.

Nhớ lắm bóng hình của người thương
Nhớ quá làm sao để tỏ tường
Nhớ se sắt đến buồn man mác
Nhớ ngổn ngang sầu dạ thê lương.

THIỂN THIỂN

Recommended For You