Vàng trong nắng hoa

Hoa vàng nở giữa trời xanh
Nắng vàng anh rót ngọt lành trao em
Bờ lau nghiêng ngả hờn ghen
Thân đong đưa gió mon men anh kề

Hoa vàng em hát… lời thề…
Tím xưa nhòa nhạt bên lề nỗi đau
Thông già biết được biển sâu
Nương hoàng hôn tím khơi sầu tình nhân
Dấu yêu! Xin chớ chòng chành!
Chúng mình trọn vẹn nắng vàng mãi hoa.

Nguyễn Thị Lệ Trang

Recommended For You