Bên đời vắng anh

Anh đi rồi! Đầm ấm nhòa hư không
Lá héo hon, bầy nắng bay vô hồn
khuôn vườn cỏ, ngôi nhà nhỏ mênh mông
Từng chiều giông, lặng lẽ bếp lửa buồn.

Anh đi rồi! Nồng thắm chìm chân sương
Ai đón đưa những sớm bên sân trường
Anh từ đó sách buồn phấn bơ vơ
Vì sao rơi trong khóe mắt học trò.

Anh đi rồi! Hun hút đường tha phương
Nhánh nhân sinh tin gió lay vô thường
Bên đời cỏ tay lần hạt rưng rưng
Ngàn trùng đi nhịp gõ bước thung dung

Anh đi rồi! Ghềnh thác bờ nhân duyên
Ấm hơi xưa phơi áo khi lung tuyền
Xuôi thuyền gió xa dần dãy oan khiên
Mây nào bay lời thánh trắng mê miền.

Trên đây là lời bài hát “Bên đời vắng anh” – Sáng tác: nhạc Minh Huề, thơ Lê Quang Lâm

Recommended For You