Hương tóc – mùa xuân

Em thơm “hương tóc mạ non”
Anh đi ngần ấy vẫn còn vấn vương!
Xuân xa cách trở dặm trường
Thoảng nghe trong tết… mùi hương tóc nào?

VĂN CƯ, 09/01/2020
(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

[Xem thêm: “Sống đời” bên nhau (Chăm vợ)]

[Xem thêm: Nhớ cố tri]

Recommended For You