“Sống đời” bên nhau (Chăm vợ)

Vợ ốm mấy hôm thấy xót lòng
Chồng lo sau trước, chuyện ngoài trong

Bất giác trộm nhìn, em chợt hỏi:
“- Vợ ốm, chồng lo có khổ không?”
Anh cười: “- Chuyện nhỏ có khổ chi”
Một đời em khổ chẳng so bì

Thân cò gồng gánh, anh còn nợ
Ấy nghĩa tào khang, chuyện đáng gì
Vợ chồng san sẻ lẽ xưa nay
Khách sáo mà chi khéo vẽ bày

Nhưng lòng sao thấy… yêu… yêu thế
Chỉ một lời thôi… ấm đông này!

VĂN CƯ, 7/12/2019
(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

[Xem thêm: Nhớ cố tri]

[Xem thêm: Hương tóc – mùa xuân]

Recommended For You