Nắng và tôi

  Tôi đi đội nắng lên đầu
  Nắng thương nắng cũng đổi màu nhạt phai
  Ngược xuôi mấy quãng đường dài
  Chỉ đơn thân thế không ai với mình.

  Chông chênh giữa cuộc đăng trình
  Tôi hình như có, tôi hình như không
  Giữa trời đất rộng mênh mông
  Mỏi chân đuổi bóng, bóng bồng bềnh trôi.

  Đã xa mấy quãng đường rồi
  Trời không thương nữa nên trời nắng lên
  Như người khi nhớ khi quên
  Thường vui bên ấy để bên này chờ.

  “Chiều chiều con nhện giăng tơ”
  Nghe lời hát cũ mà ngơ ngẩn buồn
  Xua tay đuổi nắng lên nguồn
  Trời hờn đem nắng giấu phương nào rồi?

  TRÀ KIM LONG

  Recommended For You