Người ta

  Ngày xưa em tóc rẽ ngôi
  Dùng ba lá kẹp như đuôi con gà
  Đường vui nhí nhảnh nhí nha
  Người ta bắt gặp người ta phải lòng.

  Đến khi em đã lấy chồng
  Tóc đen chải mượt búi vồng ra sau
  Đường vui đổi lấy cung sầu
  Người ta thấy người ta đau trong lòng.

  Đường dài xuôi suối ngược sông
  Lên ghềnh xuống thác thuyền không quên bờ
  Đầu hai mái tóc bạc phơ
  Nhí nha nhí nhảnh bây giờ còn đâu?

  Nhập nhòa bốn mắt nhìn nhau
  Xuân xưa đã bạc theo màu thời gian
  Chút duyên nay vẫn muộn màng
  Người ta nay vẫn bẽ bàng người ta.

  TRÀ KIM LONG

  Recommended For You