Sẽ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình với xe kinh doanh vận tải

Phòng CSGT TPHCM (PC08) cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan thiết bị giám sát hành trình (GSHT) theo quy định tại Nghị định số 100/2019.

Đồng thời, phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải (GTVT) để khai thác, trích xuất dữ liệu, thông tin từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT để phục vụ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến đường.

Qua công tác tiếp nhận kết quả kiểm tra trích xuất dữ liệu lưu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT của Cục Đường bộ Việt Nam, nhằm tránh trường hợp thông tin số liệu vi phạm có khả năng sai biệt (hoặc chênh lệch) giữa đơn vị kinh doanh vận tải quản lý và hệ thống, Sở GTVT đã có yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc thực hiện quy định về GSHT.

Khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm thời gian lái xe trên Hệ thống; kiểm tra, rà soát phương tiện thuộc quản lý của đơn vị không truyền dữ liệu trên Hệ thống và báo cáo kết quả cho Sở GTVT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các lái xe kinh doanh vận tải (người điều khiển phương tiện)/chủ phương tiện/thành viên thuộc quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định liên quan thiết bị GSHT của ô tô, tuân thủ thời gian làm việc của người lái ô tô…

Đồng thời, có chế tài xử phạt vi phạm hành chính liên quan thiết bị GSHT của ô tô kinh doanh vận tải, hành vi vi phạm thời gian lái xe; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm thông qua thiết bị GSHT theo nội quy, quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị.

Chú trọng triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh, ngăn ngừa đối với phương tiện thuộc quản lý của đơn vị vi phạm (nếu có). Không bố trí phương tiện tham gia kinh doanh vận tải khi thiết bị GSHT bị hỏng, không hoạt động. Không lắp đặt thêm công tắc điện để tắt thiết bị hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị GSHT của xe ô tô.

Trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị GSHT của xe và đăng xuất khi kết thúc lái xe để làm cơ sở xác định thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày.

Tăng cường rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, thiết bị, phần mềm; quản lý điều hành; thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định; đặc biệt bộ phận quản lý an toàn giao thông tập trung theo dõi quá trình hoạt động của xe và lái xe trong suốt quá trình làm việc qua thiết bị GSHT; nhắc nhở ngay lái xe khi xe chạy quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục, hoạt động sai hành trình, thiết bị giám sát hành trình không có tín hiệu,…

Chủ động phối hợp đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ giám sát hành trình thực hiện đúng quy định đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc từ thiết bị GSHT của xe trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát và rà soát dữ liệu nếu phát hiện trường hợp bất thường của dữ liệu trên Hệ thống, các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động phối hợp và đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ, thiết bị GSGT phản hồi ngay và gửi văn bản về Cục Đường bộ Việt Nam để điều chỉnh kịp thời.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Hồng Đức

* Hình bìa: CSGT kiểm tra nhanh ma túy với các tài xế bằng nước tiểu – Ảnh Cục CSGT

Recommended For You