Vẫn vậy thôi

Em vẫn vậy thôi… vẫn vậy thôi Bến cũ ngày xưa chúng ta ngồi Lẻ bóng con đò buông gác mái Mong chờ khắc khoải tháng ngày trôi Cơn gió về đâu…... Read more »