Vẫn vậy thôi

Em vẫn vậy thôi…
vẫn vậy thôi
Bến cũ ngày xưa chúng ta ngồi
Lẻ bóng con đò buông gác mái
Mong chờ khắc khoải tháng ngày trôi

Cơn gió về đâu…
gió về đâu
Để tím vầng mây rớt giọt sầu
Khung trời ảm đạm mưa hiu hắt
Lá rụng chiều phai sắc nhạt màu

Tuyết lạnh bên thềm…
tuyết lạnh rơi
Phủ kín đường xưa…
phủ kín rồi
Em tìm kỷ niệm chung hai đứa
Hình bóng một người quá xa xôi

Tiếng gọi ơi đò…
hỡi đò ơi
Dõi mắt trông theo dạ rối bời
Cách biệt đôi dòng chia bồi lở
Lối mộng không còn bước chung đôi

BẰNG LĂNG TÍM

Recommended For You