Vấn đề bảo mật khi sử dụng Bluetooth

LBVMVT số 679 có bài cảnh báo những nguy cơ về mặt bảo mật khi dùng kết nối Bluetooth. Đây là nguy cơ thật sự nhưng lại ít được quan tâm so... Read more »