Vấn đề bảo mật khi sử dụng Bluetooth

    LBVMVT số 679 có bài cảnh báo những nguy cơ về mặt bảo mật khi dùng kết nối Bluetooth. Đây là nguy cơ thật sự nhưng lại ít được quan tâm so với những nguy cơ khác liên quan tới wifi, mạng xã hội… Tôi xin bổ sung về biện pháp phòng tránh.

    Đó là hãy tắt Bluetooth khi không dùng đến. Trên những thiết bị Bluetooth có sử dụng mã PIN (như headphone) thì hãy thay đổi thành một mã PIN khó đoán hơn, không nên dùng mã mặc định của nhà sản xuất.

    Huy Hoàng

    Recommended For You