Bảo vệ dữ liệu khi lưu trú tại khách sạn

LBVMVT số 642 có bài nói về những rủi ro với dữ liệu cá nhân khi lưu trú tại một khách sạn. Tôi xin bổ sung thêm về những giải pháp để... Read more »