Tuổi đổi màu

Soi nhìn mái tóc xưa đen
Giờ đây điểm bạc bon chen trên đầu
Trách chi đời có muôn màu
Trắng – đen lẫn lộn cơ cầu hóa hay.

VĂN CƯ, 29/11/2016
(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

[Xem thêm: Nhớ cố tri]

[Xem thêm: “Sống đời” bên nhau (Chăm vợ)]

[Xem thêm: Hương tóc – mùa xuân]

Recommended For You