Đà Lạt thu khúc

  Đà Lạt em ơi Đà Lạt mây!
  Áo em mây trắng nắng rơi đầy
  Mây ở trên cao giờ xuống thấp
  Mây chợt lên đồi lững thững bay.

  Đà Lạt em ơi Đà Lạt sương!
  Sương ướt hoàng hôn, ướt mặt đường
  Sương lạnh trong tim, buồn trong mắt
  Sương thoảng vai mềm buôn buốt hương…

  Đà Lạt em ơi Đà Lạt trăng!
  Một bóng tung tăng, một bóng Hằng
  Trăng hiện thành đôi hay vỡ nửa
  Sao bước ta về mãi giá băng?

  Đà Lạt em ơi Đà Lạt mưa!
  Mưa như chiều ấy lạnh phố xưa
  Ngày xưa anh nói mà không nói
  Thương tình hai đứa có như chưa…

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You