Lục bát tháng mười

Tháng mười trở dạ chờ tôi
Tôi con chim gáy rong chơi nhớ đồng
Dụi đầu dưới cổ vòng cườm
Nồng nàn bất chợt mùi bùn quê hương

Hôm qua có ngọn gió đồng
Thổi qua rười rượi đáy lòng tha hương
Mây chiều nhòa mấy trùng dương
Hắt hiu một nắng hai sương mẹ già

Biển nào lại nạt niềm tin
Sông nào mà chẳng in hình quê hương
Lòng tôi là một giọt sương
Tìm ra khóe mắt người thương giận hờn.

DƯƠNG HOÀNG HỮU

Recommended For You